Anname juhised ja soovitused mälestise vastutustundlikuks projekteerimiseks .

Muinsuskaitse eritingimused

Helista ja küsi nõu: +3725077550

Vajate muinsuskaitse eritingimusi kui soovite restaureerida või ümberehitada kinnismälestist või muinsuskaitsealal või nende kaitsevööndis paiknevat ehitist. Detailplaneeringu eritingimusi vajate, kui planeeritaval maa-alal asub muinsuskaitseala, kinnismälestis või nende kaitsevöönd.


Muinsuskaitse eritingimused annavad omanikule ülevaate koha ja objekti ajaloost, hetkeolukorrast ning vajalikest töödest. Ära märgitakse kõik säilitamist vajavad elemendid ning koostatakse tööde jaoks eritingimused, mis sätestavad materjalide kasutamise, detalide säilitamise kohustuse või asendamise lubatavuse ning annavad hinnangu tegevusele ja võimalikule uuele funktsioonile.

Küsige muinsuskaitse eritingimuste hinnapakkumist!

Koostame muinsuskaitse eritingimusi objektidele üle Eesti!

Muinsuskaitse eritingimused koosnevad järgmistest osadest:

Miks valida meid?

Muinsuskaitse eritingimusi võivad koostada ettevõtted, kellele on väljastatud muinsuskaitse tegevusluba. 

Maverick OÜ tähtajatu tegevusloa nr on EMU000221 ja me oleme tegelenud muinsuskaitse eritingimuste koostamisega üle 12 aasta.  Meie teadmised ja kogemused võimaldavad kliendile kiiret, kvaliteetset ja taskukohast teenust. Lühikesed tähtajad ja professionaalne nõustamine on meie tugevused. 

  • mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise ajalooline ülevaade ja dateeringud;
  • olemasoleva olukorra kirjeldus;
  • järeldused tehtud uuringutest;
  • tehnilise seisukorra hinnang;
  • kultuuriväärtuslike tarindite ja detailide inventeerimise aruanne (loetelu);
  • väärtushinnangud mälestise osadele, konstruktsioonidele ja detailidele;
  • hinnangud mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise või selle osa kavandatavale funktsioonile ja muudatustele ning muinsuskaitse piirangud ja nõuded tulevasele projektlahendusele.

Kui on küsimusi, 

võtke julgelt ühendust!

Elvo Themas

Tel. +3725077550  / 735 0371

Teieni jõudev kaust koos rohke plaani ja fotomaterjaliga kooskõlastatakse eelnevalt Muinsuskaitseametiga. 


Muinsuskaitse eritingimuste koostamine eelneb projekteerimisele.

MUUD PAKUTAVAD TEENUSED